27 Şubat 2021 Cumartesi   

TÜRK HUKUKUNDA ‘EVLATLIKTAN REDDETME’

 

GÜNLÜK yaşantımızda anne-babalarımızdan muhakkak duyduğumuz bir cümledir –Seni evlatlıktan reddederim!- Peki söylenen bu cümlenin hukukumuzda bir yeri ya da geçerliliği var mıdır?
Bu sorunun cevabı: ‘Hayır.’ Zira, hukukumuzda evlatlıktan reddetme gibi bir kurum bulunmayıp alt soyun kusuru ne olursa olsun anne-babanın evlatlıktan reddetmesi mümkün değildir. Buna en yakın düzenleme ise ancak miras hukukunda  bulunmakta olup  o da ‘mirasçılıktan çıkarma’dır. 
Mirasçılıktan çıkarma; miras bırakanın, ölüme bağlı tasarrufla (vasiyetname) kanunda aranan şartların varlığı halinde saklı pay mirasçılarını mirastan men etmesidir. Saklı pay mirasçıları; miras bırakanın anne-babası, eşi ve altsoyudur.
Mirasçılıktan çıkarma ancak kanunda sınırlı olarak sayılan sebeplerin varlığı halinde uygulanabilecek bir hukuki müessesedir. 
Bu sebeplerden ilki; saklı paylı mirasçının, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesidir. Ağır suçun ne olduğu kanun koyucu tarafından belirlenmemiş olup somut olaya göre bu belirlemeyi yapma yetkisi hakime bırakılmıştır.  
Diğer bir sebep ise saklı pay mirasçısının, miras bırakana veya miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Bu husus da yine kanunda açıkça belirtilmemiş olduğundan bu açıdan da somut olaya göre değerlendirme yetkisi hakime bırakılmıştır. 
Sadece bu şartların varlığı da mirasçılıktan çıkarma için yeterli değildir. Miras bırakanın düzenleyeceği vasiyetnamede, mirasçılıktan çıkarma sebebinin açıkça belirtilmesi şartı da aranmaktadır. Çıkarma sebebinin varlığının ispat edilememesi ya da sebebin belirtilmemesi halinde mirasçılıktan çıkarma tasarrufu geçersiz olacak ve mirasçı, saklı payını alabilecektir.  
Mirasçılıktan çıkarılan kişinin, itiraz etmesi halinde çıkarmadan yararlanan mirasçı veya vasiyet alacaklısı belirtilen sebebin varlığını ispat etmek zorundadır. Aksi halde çıkarma tasarrufu yine geçersiz olacaktır. 
Görüldüğü üzere; hukukumuzda evlatlıktan reddetme gibi bir hukuki düzenleme bulunmamakta ancak şartların varlığı halinde ölüme bağlı tasarrufla mirasçılıktan çıkarma söz konusu olabilmektedir. Ancak mirasçılıktan çıkarma, evlatlıktan reddetme anlamına gelmemekte,  bu hukuki düzenlemeyle kişi mirastan mahrum kalmaktadır. 

Tarih: 17 Eylül 2019 Salı    Hit: 1114
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol