25 Ekim 2020 Pazar   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

NEREDE TOPLANAN İŞSİZLİK MAAŞLARI?

 

DEĞERLİ Paşavizyon okurları merhaba. Öncelikle pandemi sürecinin kolayca atlatılması için ‘Maske, Mesafe ve Temizlik’ uyarılarına dikkat edelim. 
Malumunuz mart ayından itibaren yasaklar ve önlemler neticesinde kah sokağa çıkma yasakları kah maskesiz çıkma yasakları derken kimi işyerleri işlerini yavaşlatmak ya da kapatmak zorunda kaldı. Pandemi sürecine girmeden önce yazılı ve görsel basında başlığımızı konu alan tartışmalara denk gelmişsinizdir. 
Malumunuz işsizlik kesintileri işçinin brüt maaşından %3 kesilmek suretiyle fona aktarılmaktaydı. (%1 işçiden, %2’de işveren tarafından karşılanıyor.) Siyasi avantaj sağlamaya çalışan veya tamamen bilgisizliğinden bir kısım insanlar hükümetin bu fonu başka amaçlarla kullandığını iddia etmekteydi. Maalesef bu iddialarının aksiliğini acı bir tecrübe ile test etmiş olduk. Kısa Çalışma Ödeneği’ni…. 
Kısa Çalışma Ödeneği, Pandemi’den önce ekonomik sebeplerle işlerini 1/3 oranından fazla yavaşlatan veya tamamen durduran işverene 3 aylık süreyi geçmemek üzere verilen haktı. Ve kabul edilmesi halinde yararlanılan süre kadar işçilerin işsizlik ödeneği alacağı süreden düşülüyordu. Örneğin işyerinde KÇÖ kullanıldı ve 3 ay süre ile uygulandı. İşçi sonra nu işyerinden ayrıldı. Normalde KÇÖ’den yararlanmasaydı 10 ay kullanacağı işsizlik maaşını KÇÖ’den dolayı 7 ay olarak yararlanacaktı. Ama devletimiz önce yararlanma şartlarını 600 günden 450 güne, çalışma süresini de 120 günden 60 güne indirerek işçiye ve işverene can suyu oldu. Bitmedi. Sonra da KÇÖ’den yararlanan işçilere de dedi ki: 
Daha sonradan normal şartlarda işsiz kalmanız halinde işsizlik maaşınızın süresinden düşmüyorum bu süreyi. Sosyal Devlet olmanın bir gereği olarak devletimizi bu denli yanımızda görmek bizi rahatlatıyor. Emekli maaşlarını ödeyemeyen Devletten bu Devlete…. 
Sonra geldi dedi ki Devletimiz: Ey işveren, eğer KÇÖ’yü bitirip tekrar normale dönersen asgari ücret tutarı kadar primlerini senden almıyorum. “GEÇİCİ MADDE 26- Geçici 23 üncü madde kapsamında, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların; işyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi ve aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Yetmedi tabi ki. Devamı gelecek sayıda… 
Herkese sağlıklı günler dilerim, Sevgiyle kalın...

Tarih: 16 Eylül 2020 Çarşamba    Hit: 5709
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol