27 Şubat 2021 Cumartesi   

Ömer BERK / Genç Bakış / Tarihçi / Yazar

ALMAN IRKÇILIĞI OLARAK BİLİNEN NAZİZMİN FİKRİ TEMELLERİ

 

TAM 87 yıl önce Adolf Hitler'in iktidara gelişiyle Alman devletinin fikriyatı adeta bir makas değişikliği yaşamış ve devlet politikasında ''Nazizm''i benimsemişti.
Nazizm, ideolojik merkezine Alman ırkçılığını alır ve Almanlardan hariç  bütün milletleri ''aşağı ırk'' olarak kabul eder. Konunun daha iyi anlaşılması için Nazizmin kurucusu ve en koyu savunucusu Adolf Hitler'in şu sözüne bir göz atalım: ''İnsanlık tarihinden Almanları çıkarırsanız geriye maymunların dansından başka hiçbir şey kalmaz.'' Ayrıca konu ile yakın bir ilgisi bulunduğundan dolayı Prof Dr. Muhammet Emin Ruhi tarafından kaleme alınmış olan ''Amerika Birleşik Devletleri'nde  Irk Ayrımcılığı Politikaları''  isimli kitaptan bir alıntıyı burada zikretmek istiyorum: ''Farklı ırkların olduğuna, bu ırkların eşit olmadığına, aralarında bir hiyerarşi bulunduğuna ve Aryan (Almanlarında içinde bulunduğu üstün ırk) ırkın diğer ırklardan üstün olduğuna inanan Hitler, ırkları üçe ayırır.
Bunlar; ''Kurucu/kültür yaratıcı ırklar'' ve ''Koruyucu/kültür taşıyıcı ırklar'' ve ''Yıkıcı/ kültür yıkıcı ırklar''dır. Uygarlık yaratan üstün ırk Aryanlar ilk gruba, Japonlar ikinci gruba, Yahudiler ise üçüncü gruba girmektedirler. İnsanoğlunun yarattığı bütün üstün değerler ve uygarlıkların, insanlık adına elde edilen başarıların temelinde daima kurucu, yaratıcı ırk Aryanlar yer almaktadır.''
Yine adı geçen eserden bir başka alıntıyı daha burada zikretmek istiyorum. “Yine Rosenberg'e (Nazi ideoloğu) göre dünya tarihi, üstün ırk ile aşağı ırkların savaşımı tarihidir ve işte bu nedenle; tarih kitaplarını bu ''gerçek'' doğrultusunda yeniden yazmak gerekir. Tarihte bütün uygarlıklar Aryan ırklar tarafından yaratılmış; bu ırkların karışıp melezleşmesi ile de yıkılmıştır. Aryan ırkının Töton dalları (Alman ırkı), çağdaş Avrupa devletlerinin ahlaksal ve kültürel tüm değelerinin yaratıcısı olmuşlardı. Bilim, sanat, çağdaş siyasal kurumlar, felsefe, Aryanlarca yaratılmıştı.''  
Bununla birlikte ikinci dünya savaşının yaşanmasına sebebiyet veren şeyin en temel sebeplerden birinin Nazizm olduğu ise yadsınamaz tarihsel bir gerçekliktir. Hitler üstün ırk olan Almanların dünyayı medenileştirmek ve inkişaf kaydetmek adına daha fazla toprağa ihtiyaç olduğunu düşündü ve hem doğuda hem batıda büyük işgaller gerçekleştirdi. Ve bu işgal toprakları ise ''Yaşam alanı'' olarak adlandırıldı.
Nazizmin önde gelen ideologlarından Alfred Rosenberg,  Nazizmin girdiği bu savaşın amacını şu şekilde açıklamıştı: ''Tüm Almanca konuşan halkları kapsayacak şekilde geleceğin yüz milyonluk Almanya'sını kurmak için bir düşmana ihtiyaç vardır, diğer bir deyişle, Alman ulusunun birlik ve bütünlüğü için ortak düşmanlara ihtiyaç vardır. Eğer böyle bir düşman yoksa bile onu yaratmak gerekir. Buna göre Almanlar için düşmanlar: İçeride Yahudiler, dışarıda Bolşevik Ruslar'dır.
Yazımı bitiriken şunu söylemek istiyorum: Bu düşünceyi merkeze alarak yola çıkan Naziler hezimetten başka hiçbir şey kazanamadılar ve benzeri yollara gidecek olanların Naziler ile aynı akıbeti paylaşacak olması kaçınılmaz bir gerçektir.

Tarih: 12 Aralık 2020 Cumartesi    Hit: 7127
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol