21 Temmuz 2024 Pazar   

Naser ŞİMŞEK / İnşaat Mühendisi / Teknik Bakış

HANİ BORÇLANMAK İHANETTİ

 

Sizlerle İBB Meclis Üyesi olarak 2023 yılına İBB Denetim Komisyonu raporunun bir bölümünü paylaşmak istiyorum.
GELİR-GİDER DURUMU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında;
105 milyar 633 milyon TL gelir elde etmiş,
122 milyar 441 milyon TL gider yapmıştır.
Komisyonumuzca defaatle talep edilmesine rağmen,
2023 yılı bütçe gelir tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları ve
2023 yılı bütçe gider tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları komisyonumuza verilmemiştir.
MERKEZİ İDAREDEN GELEN PAYLAR
2023 yılı gelirinin % 88,49’unu “Merkezi İdareden Gelen Paylar” kalemi oluşturmaktadır.
“Merkezi İdareden Gelen Paylar” 2023 yılı bütçesinde 75.950.000 .000,00 TL, ek bütçe ile arttırılan bütçesinde 85.700.000.000,00 TL öngörülmesine rağmen,
Bu gelir kalemi 93.477.541.032,68 TL olarak gerçekleşmiştir.  
Bu gelir kaleminin ilk bütçe hedefine göre gerçekleşme oranı %123,07’dir.
GİDER BÜTÇESİ ARTIŞI
İBB’nin 115 milyar 250 milyon TL olan GİDER BÜTÇESİ yıl içinde 125 milyar TL’ye yükseltilmiştir.
Ek Bütçe düzenlemesiyle, Kapsamında Konser/Dinleti, Yemek/Kokteyl yer alan Organizasyon ihalelerinin, Araç Kiralama İhalelerinin, Temsil Ve Tanıtma Giderleri vb. harcamaların yer aldığı ödenek olan “03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibinin %60,90 arttırıldığı;
Metro Yatırımları, Gayrimenkul Alımları, Kamulaştırmalar vb. yatırım harcamalarına ilişkin ödenek olan “06.Sermaye Giderleri” tertibinin ise %11,21 azaltıldığı; görülmüştür.
Yani, yıl içinde ek bütçe ile yatırım harcamaları %11,2 azaltılırken,
Tanıtım giderleri, israf harcamaları %60,9 artırılmıştır.
BİLANÇO, BORÇ, ÖZ KAYNAK DURUMU
Komisyonumuzca defaatle talep edilmesine rağmen, 2023 yılı bilanço tertiplerine ilişkin yevmiye kayıtları komisyonumuza gönderilmemiştir.
Bu sebeple, 2023 yılında proje bazlı borçlanmaların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan kısa ve uzun vadeli iç ve dış kredilerin miktarları, borçlanma maliyetleri ve hangi harcamaların finansmanında kullanıldığı, hangi firmaya ne zaman ve ne tutarda hakediş ödemesi yapıldığına ilişkin hususlarda kapsamlı inceleme ve değerlendirme yapılamamıştır.
2023 yılı Bilançosu incelendiğinde;
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin;
31.12.2023 tarihi itibariyle Belediyenin toplam borcunun bir önceki yıla göre 68.761.758.380,28 TL artarak,
2023 yılında 150 milyar 837 milyon 180 bin 391 TL olduğu görülmüştür.
Böylece; İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 31.12.2018 tarihi itibariyle 26.760.454.224,24 TL olan borcu;  
31.12.2019 tarihi itibariyle 30.858. 845.728,00 TL’ ye,
31.12.2020 tarihi itibariyle 43.402. 795.786,34TL’ ye,
31.12.2021 tarihi itibariyle 57.602. 011.466,76 TL’ ye,
31.12.2022 tarihi itibariyle 82.075. 422.011,42 TL’ ye,
31.12.2023 tarihi itibariyle 150.837. 180.391,70 TL’ ye yükselmiştir.
Bu miktara;
İSKİ’nin 16 milyar 799 milyon 443 bir TL,
İETT’nin 12 milyar 394 milyon 885 bin TL, borcu da eklendiğinde;
180 milyar 32 milyon TL olmakta.
Daha 31 adet olan şirketlerin borcu da hariç. Onların durumu daha vahim.
Artık bunlardan da bir pankart yapıp belediye binasının cephesine asarsınız.  Hazır veri.
31.12.2018 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin;
Toplam kaynaklarının %27’ sini “Borçlar” oluştururken,
Bu oran 31.12.2023 tarihi itibariyle %54’e yükselmiştir.
Öz kaynakların, toplam kaynaklara oranı ise 31.12.2018 tarihinde %73 iken,
31.12.2023 tarihi itibariyle bu oran %46’ ya gerilemiştir.

Tarih: 23 Haziran 2024 Pazar    Hit: 1035
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol