24 Haziran 2024 Pazartesi   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

İŞTEN ÇIKARMALAR HAKKINDA!

 

Değerli Paşavizyon okurları merhaba.
Başlığımızdan anlaşılacağı üzere bölgemizde ciddi bir işten çıkarmalarla karşı karşıyayız. İş kanunu belirli şartlarda işten çıkarmaları zorlaştırma yoluna gitmektedir. Mevzuatın 18. maddesi iş güvencesini bize anlatmaktadır.
İş güvencesi kimleri kapsamaktadır?
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan belirsiz süreli iş sözleşmesi olan işçileri kapsamaktadır.
Peki işveren hangi sebeplerle işçisini çıkarabilir?
İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebeplere dayandırmak zorundadır.
Hangi durumlarda kati olarak geçerli sebep kabul edilmez?
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlı hallerinde geçerli sebep sayılmamaktadır.
Bu durumda işçi ne yapmalı?
Kendisine işten çıkarıldığının tebliğini yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde arabuluculuk müessesine başvurması gereklidir. Burada anlaşma sağlanamazsa işe iade davası açıp işe iadesini isteyebilir. Boşta kalan süreler için dört maaşını isteme hakkı vardır. İşe iade davasını kazanırsa eğer iş veren de işe almazsa dört ila sekiz maaşa kadar da işe başlatmama tazminatı alabilir.
*
Bankalardaki mevduatınızdan elde ettiğiniz faizlere ait vergiler arttı mı?
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5'ten %7,5'a,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3'ten %5'e,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0'dan %2.5'a yükseltildi.
*
1 Mayıs'ta çalışanlar ne kadar ilave ücret alacaktır?
4857 sayılı iş kanunun 47. maddesi Genel Tatil Ücreti'ni düzenlemektedir. Bu maddeye göre 1 Mayıs günü çalışan işçiye ilave bir günlük ücreti ödenir. Günlüğü 1.000 TL'sına gelen bir işçi ilave 1.000TL'sı daha alarak 2.000TL günlük alacaktır. Tatil yapsaydı 1.000TL alacaktı...
*
Mayıs ayında kira zammı ne kadar oldu?
Mayıs 2024 tarihinde güncellenecek iş yeri kira artış oranı %59.64'tür. Konutlardaki kira artış orani ise %25 olarak 2024/Temmuz ayına kadar sabit devam edecektir...

Tarih: 20 Mayıs 2024 Pazartesi    Hit: 1077
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol