21 Temmuz 2024 Pazar   

Muhammed SANCAKTAR / Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkan Vekili / Geniş Açı

İSRAİL’İN “BÜYÜK İSRAİL” PROJESİ VE BÖLGE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

"Büyük İsrail" projesi, Siyonist ideolojinin bir parçası olarak, İsrail'in sınırlarını genişletme amacını taşıyan  bir teoridir. Bu proje, tarihsel ve dini bağlamlarla ilişkilendirilirken, aynı zamanda bölgedeki jeopolitik dinamikler üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. İsrail'in bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdiği  katliamlar, casusluk faaliyetleri, ekonomik hegemonyası ve bu durumun Türkiye ve Ortadoğu üzerindeki etkileri oldukça fazladır.
Öncelikle Büyük İsrail Projesi Nedir? ona bir göz atalım:
“Büyük İsrail” terimi, bazı çevrelerde İsrail’in tarihsel ve dini metinlere dayanarak genişleme arzusunu ifade eden bir kavram olarak kullanılır. Bu kavram, belirli tarihsel, dini ve siyasi bağlamlarda çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Ancak resmi bir İsrail politikası veya proje olarak kabul edilmemektedir. İşte bu terimin ana hatları:
1. Tarihsel ve Dini Kökenler
• Tarihsel Metinler: “Büyük İsrail” kavramı, eski Yahudi dini metinlerinde yer alan vaat edilen topraklarla ilişkilendirilmektedir. Bu metinlerde, Tanrı’nın Yahudi halkına Nil Nehri’nden Fırat Nehri’ne kadar uzanan geniş bir toprak parçasını vaat ettiği belirtilir. Bu topraklar, bugünkü İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır’ın bir kısmını kapsar.
• Siyonist Hareket: 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Siyonist hareket, Yahudi halkının tarihi anavatanına dönmesini ve burada bağımsız bir Yahudi devleti kurulmasını amaçlamıştır. Ancak, Siyonist hareketin liderleri ve takipçileri arasında “Büyük İsrail” kavramı konusunda çeşitli görüşler bulunmuştur.
2. Modern Siyasi Anlamı
• İsrail Devleti’nin Kuruluşu: 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasıyla birlikte, İsrail’in sınırları uluslararası tanınmışlık kazandı. Ancak, bazı İsrailli politikacılar ve dini gruplar, İsrail’in sınırlarının genişlemesini savunmuşlardır.
• Yerleşim Politikaları: İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim politikaları, bazı çevrelerce “Büyük İsrail” projesinin bir parçası olarak görülmektedir. Bu politikalar, Filistin topraklarında yerleşim yerleri inşa ederek, bu bölgelerde İsrail egemenliğini pekiştirme amacını taşıdığı iddia edilmektedir.
3. Uluslararası Tartışmalar ve Eleştiriler
• Filistin Sorunu: “Büyük İsrail” iddiaları, Filistin-İsrail çatışmasının merkezinde yer almaktadır. Filistinliler, İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşim politikalarını kendi bağımsızlık mücadelelerine bir engel olarak görmektedirler.
• Barış Süreci: Uluslararası toplum, iki devletli çözüm çerçevesinde İsrail ve Filistin’in barış içinde bir arada yaşamasını desteklemektedir. Ancak, İsrail’in yerleşim politikaları bu süreci zorlaştırmaktadır.
4. Teoriler ve Spekülasyonlar
   “Büyük İsrail” projesi, İsrail’in bölgedeki hakimiyetini genişletmek için çeşitli gizli planlar yürüttüğü bir projedir.
İsrail bunu güvenlik kaygıları, stratejik çıkarlar ve yerleşim politikaları üzerinden hareket ettiğini öne sürmektedir. İsrail, “Büyük İsrail” projesini genişleme niyetlerinden ziyade güvenlik ve siyasi nedenlerden olduğunu iddia eder..
Tarihsel Arka Plan ve "Büyük İsrail Projesi” olarak adlandırılan projeyi şu şekilde açıklamak mümkündür.
"Büyük İsrail" terimi, genellikle İsrail'in mevcut sınırlarının ötesinde toprak talebi olduğu iddiasıyla ilişkilendirilir. Bu iddialar, bazı dini metinler ve Siyonist hareketin erken dönem yazılarından kaynaklanmaktadır. Ancak, İsrail hükümeti resmi olarak böyle bir projeyi kabul etmemekte ve inkar etmektedir. Yine de, bu iddia, özellikle Filistin topraklarındaki yerleşim politikaları ve İsrail'in bölgedeki askeri varlığı ile ilişkilendirilmektedir.
İsrail’in Büyük İsrail Projesi Kapsamında Yaptığı Katliamlar ve İnsan Hakları İhlalleri
İsrail'in güvenlik politikaları, özellikle Filistin topraklarında, uluslararası toplum tarafından yoğun eleştiriler almaktadır. Gazze ve Batı Şeria'daki askeri operasyonlar, sivillere yönelik şiddet ve yerleşim yerleri inşaatları, insan hakları ihlalleri olarak değerlendirilmekte ve katliam olarak nitelendirilmektedir. Örneğin, 2014'teki Gazze Savaşı sırasında, Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları örgütleri, İsrail'in sivillere yönelik orantısız güç kullandığını belirterek kınamıştır.Bu sardılar 7 Ekim 2023’ten itibaren tam anlamıyla bir soykırıma dönüşmüştür.
İsrail'in Casusluk Faaliyetleri
İsrail, Mossad gibi istihbarat ajansları aracılığıyla dünya genelinde aktif casusluk faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetler arasında, özellikle İran’ın nükleer programına karşı yapılan operasyonlar, suikastlar ve bilgi sızdırma operasyonları yer almaktadır. Mossad'ın etkinlikleri, İsrail'in güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak görülmekte, ancak aynı zamanda uluslararası hukuk ve egemenlik ihlallerini de sıkça yapmaktadır.
Ekonomik Hegemonya
İsrail, Orta Doğu'nun en güçlü ekonomilerinden biri olarak, teknoloji, tarım, ve savunma sanayii alanlarında lider konumdadır. İsrail'in Silikon Vadisi olarak bilinen yüksek teknoloji sektörü, küresel inovasyon ve yatırımda önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, ABD ile olan yakın ekonomik ve askeri işbirliği, İsrail'in bölgesel hegemonyasını pekiştirmektedir.
Türkiye ve Ortadoğu’ya Etkileri
İsrail'in politikaları ve bölgesel etkisi, Türkiye ve diğer Ortadoğu ülkeleri üzerinde de derin etkiler yaratmaktadır. Türkiye, tarihsel olarak Filistin davasına destek veren bir ülke olarak, İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını sıkça eleştirmiştir. Bu durum, iki ülke arasında zaman zaman diplomatik gerginliklere yol açmıştır.
Bölgedeki diğer ülkeler ise İsrail'in askeri ve ekonomik gücünden hem çekinmekte hem de onunla çeşitli şekillerde işbirliği yapmaktadır. Örneğin, bazı Körfez ülkeleri, İran tehdidine karşı İsrail ile gizli veya açık ittifaklar kurmuştur.
Sonuç olarak;
İsrail'in "Büyük İsrail" projesi, tarihsel ve dini bağlamda tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. İsrail'in askeri ve ekonomik politikaları, bölgesel dinamikler üzerinde büyük bir etki yaratmakta, insan hakları ihlalleri ve casusluk faaliyetleri uluslararası hukuk ve etik bağlamında ciddi eleştiriler almaktadır. Bu durum, Türkiye ve Ortadoğu'nun geri kalanı üzerinde derin ve karmaşık etkiler yaratmakta, bölgedeki siyasi ve diplomatik dengeleri sürekli olarak şekillendirmektedir.
Kalın sağlıcakla…

Tarih: 23 Haziran 2024 Pazar    Hit: 1089
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol