25 Mart 2023 Cumartesi   

Av. Ali Kahraman / Avukat / Hukukçu Gözüyle /

YARGI PAKETLERİ BİR GÜNDE ADALET İÇİN YAPILIR MI?

 

Adalet Bakanlığı her 8 ayda bir Yargı Paketi açıklayarak vatandaşlarımızı ve biz Hukukçuları heyecana gark eden bir eylem ortaya koymaktadır. Yapılan düzenlemelere genel olarak bakıldığında , her birinin önemli problemleri gideren, yanlış uygulamaları düzeltici nitelik taşıdığını görmekteyiz.
Yakın zamanda TBMM’ye sunulacak tasarıda aşağıda yer alan önemli yeniliklere yer verilmiştir:
 *  Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilmesi sağlanmaktadır.
* Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.
* İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL’lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.
* Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılmaktadır.
* Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenmektedir.
Kanun yollarına başvuru sürelerine ilişkin düzenlemeler
*2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununda yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri “iki hafta” olarak düzenlenmekte ve böylelikle tekdüze hale getirilmektedir.
Başkaca hukuki düzenlemeleri de içeren yeni yargı paketinin önemli bazı problemlere çözüm olacağını düşünüyorum. İnsanların çokça mağdur edildiği ve manevi baskı aracı olarak kullanılan Ev Eşyalarının Haczi konusunda sınırlama getirilmesi, Taşkın haczin yasaklanması ve hukuk mahkemelerince verilen kararların istinaf sürelerinin iki hafta olarak tekdüze hale getirilmesi  çok elzem  adımlar olarak öne çıkmaktadır.
Ancak bu kadar düzenleme yapılırken Adaleti tecelli ettirecek  ilkesel adımlar ve uygulamaların toplumun önüne konulamadığını ve ülkemizin Hukuk Devleti değil Kanun Devleti olarak varoluşunu sürdürdüğünü görmekteyiz.
Bu kadar Pakete bir de ADALET Paketinin eklenmesini ve Haklının güçlü olduğu bir Türkiye’ye uyanmayı diliyorum.


Tarih: 15 Ocak 2023 Pazar    Hit: 959
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol