29 Mayıs 2023 Pazartesi   

Av. Ali Kahraman / Avukat / Hukukçu Gözüyle /

DIŞARIDAN GÖRÜLEN BÜYÜK TÜRKİYE BİR YALAN MI!

 

Şair İsmet Özel Bayrampaşa’da yapmış olduğu bir sunumda “Türkiye niçin vatan” sorusuna cevap aramış ve   İslami kimliğin Anadolu’yu Türklere vatan yaptığını söyledi. Özel, Türk vatanının Haçlı Seferleri ve Sakarya Meydan Muharebesi ile tescil edildiğini belirtmiştir.        
Türkiye (Anadolu) öncelikli olarak 11. yüzyıldan itibaren biz Türklerin vatanı olagelmiştir. Batıya akın eden Türk boylarının İslam ile şereflenmesinden sonra Türk-İslam yurdu yaptıkları bu coğrafya, bugüne kadar öz vatanımız olarak varlığını sürdürmüştür.
Osmanlı Devletinin gerçekleştirdiği  fethin sonucunda sadece Türkler değil, diğer müslüman milletler için de Türkiye vatan olarak kabul görmüştür. Bunun böyle olduğunu bize gösteren birçok yaşanmış hikaye ortaya koymaktadır. Kutsal toprakları ziyaret edecek olan Kafkas, Afrika ve Balkan halkının mensupları mutlaka payitahta uğrayıp sonra vazifelerini icra ederlerdi. Sonra batı karşısında yenilgilerin ortaya çıkması ile birlikte toprak kaybı yaşandığında yörede bulunan müslüman halk sanki kendi anayurdu imişçesine Türkiye’ye göç etmeye başlamıştır. Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı gibi büyük harpler sonucunda Müslüman coğrafyada yaşanılan daralma ile birlikte milliyeti ve etnik yapısına bakılmaksızın bütün Osmanlı tebası Anadolu’yu kendisine vatan olarak belirlemiş ve büyük göçler yaşanmıştır.
Körfez Savaşı ve Çeçenistan - Rusya Savaşı ile birlikte mazlum halklar için Türkiye yeniden vatan olarak hatırlanmış ve devamında ümmetin başına bela edilen Arap Baharı ile yüzbinlerce insana vatan olmuştur.
Bütün bu yaşanılanlardan şunu anlıyoruz; Türkiye dışarıdan devasa büyüklükte ve herkesi kucaklayan bir vatan olarak görülmektedir.
Bugün İsrail, Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile anlaştığı için eleştirilen Türkiye devletinin, dışarıdan herkesin dost olmak ve işbirliği yapmak istediği bir devlet olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.
 Türkiye’nin bu devasa görüntüsü içerideki kısır siyasi çatışmaların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir. Rusya - Ukrayna savaşı sırasında ülkemizin gösterdiği nevi şahsına münhasır tavır da bu büyük coğrafyanın refleksinin sonucudur.
Şimdi dünyanın yeniden şekillendiği günümüzde toplum olarak Türkiye niçin vatan? Sorusuna dosdoğru cevap vermek ve vatanımıza bağlılığımızı ortaya koymamız gerekmektedir.
Türkiye’ye etnik olarak Türkler için değil bu coğrafyayı kendisine Bani olarak görenlerin yurdu olarak görmek lazım.
Türkiye’nin bu devasa görüntüsü, iktidar partilerinin abartı ile hareket etmelerine ve popülizm siyaseti üretmelerine neden olmakta; muhalefetin bu popülist yaklaşıma karşı ülkeyi küçültücü ve halk nezdinde Türkiye’yi sevmeyen bir toplumun oluşmasına yol açmaktadır. Günümüzde bu durum dış ülkelerin insanları Türkiye’ye yerleşmek ve burada yaşamak için can atarken, yurttaşlarımızın ve özellikle de gençlerimizin ülkeden uzaklaşıp, başka memleketlerde yaşamak için çabalamalarına yol açmaktadır.
Yani biz içerideki Türklere rağmen büyük bir Türkiye var ve biz onun farkında değiliz…

Tarih: 18 Nisan 2022 Pazartesi    Hit: 2142
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol