21 Temmuz 2024 Pazar   

GÜVENLİ YAŞA, SAĞLIKLI YAŞLAN!

 GÜVENLİ YAŞA, SAĞLIKLI YAŞLAN!
 

Yaşlılarımız; geçmiş ve günümüz arasında köprü kuran, kültür, gelenek ve tecrübeleri yarınlara taşıyan en değerlilerimizdir. Yaşlılarımızın sosyal hayatın içinde yer almaları, aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için yürütülecek çalışmalar tüm kurum ve kuruluşların olduğu gibi Bakanlığımızın da önceliğidir.
İnsan yaşamının doğal bir süreci olan yaşlanma; yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte kapsamlı talepler, yeni bakış açıları ve hizmet modelleri ile yönetilmeye çalışılırken kolay ve basit olan bazı koruyucu ve önleyici müdahaleler gözden kaçabilmektedir. Yaşlı bireyler için basit tedbirlerle güvenli bir çevre oluşturularak düşme ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi, etkili sonuçları bakımından bu bağlamda zikredilebilecek uygulamalara örnek olabilir.
Çeşitli bireysel ya da çevresel faktörlerin etkisiyle oluşabilen düşme ve kazalar, yaşlı bireylerin sağlıklarını kaybetmelerine, yaşamlarının geri kalan dönemlerinde başkalarına bağımlı hale gelmelerine hatta sosyal hayattan uzaklaşmalarına neden olabilecek kadar önemli sonuçlara yol açan etkenler arasında yer alır. Bu nedenle 2024 yılı 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasının teması “Güvenli Yaşa, Sağlıklı Yaşlan” olarak belirlenmiştir.
Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın teşvik edilmesi, evlerde ve sosyal yaşam alanlarında basit tedbirlerin alınması yoluyla düşmeler ve kazalar büyük ölçüde azaltılabilecektir. Bu konu yaşlılarımız kadar, yaşlı bir birey adayı olan kendimize karşı da önemli bir sorumluluktur.
Bu bağlamda, Bakanlığımız;
İlgili paydaşların katılımı ve katkılarıyla “Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı” hazırlayarak, belirlemiş olduğu “Yaşlı bireylere yönelik güvenli ve sağlıklı çevrenin oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması” hedefi doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte faaliyetler yürütmektedir.
Geliştirdiği Hastalık Yönetim Platformu (HYP) uygulaması ile aile hekimlerimizin, kendilerine kayıtlı yaşlı bireyleri, klinik rehberler doğrultusunda izleme ve değerlendirmelerine olanak sağlamıştır.
Yaygınlaştırdığı Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ise sağlıklı yaşlanma danışmanlığı ve güvenli çevre hakkında eğitimler verilmesini sağlayarak yaşlı bireylerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın konuya yönelik farkındalıklarını artırmaya yönelik çalışmalara devam etmektedir.
Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızı;
Yaşa ve sağlık durumuna uygun aralıklarla görme ve işitme muayenesi yaptırmaya
Yaşa ve sağlık durumuna uygun düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmaya
Kolay giyilip çıkartılan ve kaymaz tabanlı rahat ayakkabılar kullanılmaya
Halılar, mobilya, kablo gibi eşyaların takılmaları önleyecek şekilde düzenlemeye
Düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaya
davet ediyor, yaşlılarımıza sağlıklı günler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

#Guvenliyasa#

#Saglikliyaslan#

 

Tarih: 18 Nisan 2024 Perşembe    Hit: 1186

Fotoğraflar
  • #
  • #
  • #
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol