30 Ocak 2023 Pazartesi   

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
 

KONU: PİRLEPELİLER KÜLTÜR VE DAYANIIŞMA DERNEĞİ, 2022-2024 dönemi seçimli Olağan Gene Kurul Toplantısı yapılması kararı hk.  
Yönetim Kurulumuz bugün dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.
1-) Derneğimizin 2022-2024 dönemi  seçimli Olağan Gene Kurul Toplantısı 4 Aralık.2022 tarihi Pazar günü saat 13:00‘da, Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad No:45 Bayrampaşa/İSTANBUL adresindeki  dernek merkezinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yine aynı adresteki  dernek merkezinde nisapsız olarak 11 Aralık.2022 tarihi Pazar  günü, saat 13:00’de aşağıdaki gündem dahilinde  toplanılmasına.
2-) Aşağıda açıklanan gündem dahilinde yapılması kararlaştırılan ,seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı  gündeminin  dernek üyelerimize ilan edilmesine,
1- Açılış ve Yoklama
2- Başkanlık Divanı seçilmesi
3- Atatürk ve aziz şehitlerimizin adına saygı duruşu, İstiklal marşının okunması
4- Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanın konuşması,
5- Konukların tanıtımı ve konuşmaları,
6- Yönetim kurulu çalışma raporu; kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Yeni çalışma dönemi bütçesinin okunması görüşülmesi ve onaylanması,
8- Dernek yönetim kurulunun süresini  iki  yıldan, üç  yıla uzatılmasına, iki sefer üst üste aday olunmasına  görüşülmesi  ve onaylanması,
9- Dernek adına  gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10- Yurt içinde ve Yurt dışında şube açılabilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11- Yurt içinde ve Yurt dışında Temsilcilik açılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12- Yurt içinde ve Yurt dışında kurulan ve kurulacak  olan platformlara katılım sağlanması  için Yönetim Kuruluna yetki  verilmesi,
13- Derneğin vakıf kurması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- 2022-2024 döneminde yeni üyelik giriş ödentisi ile aylık üyelik aidatının belirlenmesi
15- Seçime katılacak adayların ve aday listelerinin divana bildirilmesi ve tanıtılması
16- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile üst kuruluşumuz RUMELİ BALKAN DERNEKLERİ FEDERASYONU delegeleri ve temsilciler kurulu  üyelerinin seçimi
17- Dilek ve temenniler, kapanış
İş bu kararlar toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek imzalanmıştır.

Tarih: 24 Kasım 2022 Perşembe    Hit: 1930

Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol