06 Ağustos 2021 Cuma   

Muammer KÜTÜK / Kütükler Yapı Yön. Kur. Bşk. / Yatırım Stratejileri

BU NE PERHİZ, BU NE LAHANA...

 

GEÇTİĞİMİZ aylarda otopark yönetmeliğini 31.03.2021 tarihine uzatıldığını yazmıştık. 31.05. 2018’den bu yana  8  defa  ertelenen otopark yönetmeliğinin Türkiye genelinde uygulanma şansı olmadığı gerçekken bir anda  25.03. 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Resmi Gazete sayı 31434 işleme alınmıştır.
Bir yönetmeliğin gerçekleşmesinin imkansız olması gerçeği varken yürürlüğe girmesi akıl tutulmasından başka hiçbirşey değil. Bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanı, kentsel dönüşüm veya yerinde dönüşüm önünü açmak zorunda olduğunu bildiği halde bir taraftanda “oturun oturduğunuz yerde” yönetmeliği çıkıyor. İstanbul’un ilçelerinin şehir merkezlerinde 1 metre boş alan yokken değişen otopark yönetmeliğinde önce Büyükşehirlere yatan otopark harçlarının artık ilçe belediyelerine yatacağı yani “Büyükşehir Belediyeleri bu işi başaramadı şimdi ilçe belediyeleri baksın başının çaresine” mantığı gelmiştir.                                                                                       
Otopark yönetmeliğinin Madde 6’sından bahsetmek istiyorum.  Aynı yönetmeliğin 12’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onbirinci fıkrasının (C) bendin (3) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümle  eklenmiştir.
Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacını ilgili idarece karşılanması zorunludur. İdarelerce  bedel alınmış olan parseller için bölge otoparkları ruhsat tarihinden itibaren en geç  3 yıl içinde tamamlamak zorundadır.
Otopark bedelinin % 25’i yapı ruhsatı verilmesi sırasında nakden, bakiyesi ise yapı kullanma izni verilmeden önce tamamlamak kaydı ile en çok 18 ay içinde altı eşit taksitte ve kalan taksitlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tahsil edilir. Taksitle ödenecek % 75’lik kısmı ödemeden yapı kullanma izni düzenlenmez.
Mekanik ve asansörlü otoparklarda birim park alanı onaylı projesinde gösterilen ölçüde alınabilir.
Şuan da bu yasa bize özet olarak şunu anlatıyor evinizi yapacaksınız evinizin parseli yerinde otoparkı çözmeye yeterli değil ise inşaatını yapacağınız  ilçe belediyesine proje aşamasında otopark harcının % 25’ini peşin yatıracaksınız. Proje aşamasında ilçe belediye size yeri varsa otopark alanı verecek, öyle bir yeri yoksa size yapacağı otopark alanını taahhüt edecek ve 3 yıl içinde de bitirip teslim edecek.
Peki ilçe belediyelerinin böyle boş arazileri var mı, yok? Birde yapmış olduğumuz inşaatın 1000 metrelik yarıçap içinde karşılamak zorunda. Bunun adı evinizi yıkamazsınız. Çünkü hiçbir belediyenin mahalle mahalle otopark yeri yapma imkanı ve yeri yok. Belediyeler bu çıkmazda ruhsatlara imza atmaya direnecek gibi duruyor, ama yasal olarak burada onun da mazeret gösterip imzalamama yetkisi yok. Çıkan yasa tamamen belediyeleri zora sokuyor. İmarlı yerde “ben senin ruhsatını imzalamam” diyemeyeceğine göre çıkmaza doğru giden bir kentsel dönüşüm hikayesinin içinde bulunuyoruz.

Tarih: 09 Nisan 2021 Cuma    Hit: 4182
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol