21 Temmuz 2024 Pazar   

Rafet ULUTÜRK / BULTÜRK Derneği Genel Başkanı / Bulgaristan Penceresinden

BALKANLAR’A, BULGARİSTAN’A GEÇİŞ (2)

 

Bize göre Türk'lerin Rum-eli topraklarına-Balkanlara geçişleri en önemli olaydır, buraları TÜRK-ELİ haline getiren bir olaydır hatta çağı değiştiren bir olay olduğu tartışmasız bir gerçektir.
Böylesine büyük dünya çapında bir olayın, Türk tarihçileri hakkını vermeleri gerekirdi.
Çağ değiştiren bir olayın yok sayılması bu kadar kolay ve basit olmamalıydı.
Çimbi’yi, Osmanlı Padişahlarımızdan Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa fethetmiştir.
Çimbi'ye geçişleri iki büyük salla başlamıştır bu geçişi çocuk filmleri haline getirmeliyiz, çocuklarımıza bu önemli olayı tekrar tekrar çizgi filmleri ile anlatmalıyız.
Bu olaydan sonra Osmanlı’nın İmparatorluğa doğru yürüyüşünün başladığını da görmeli ve bunu gençlerimize de anlatmalıyız.
İşte, Osmanlı için o dönemde ve her türlü şartlarda alması gereken hayati kararlar iki seçenekliydi.
Bunlardan,
1) Osmanlı geriye Anadolu ya dönecek,
2) Osmanlı, Rum-eli topraklarına-Balkanlara Avrupa’ya geçecekti…
1- Anadolu’ya dönüş; Ya Anadolu’ya doğru Türk birliğini sağlamak üzere Anadolu Beylerinin üzerine dönecekti ve onlarla savaşa girerek onları tek çatı altında toplamaya koyulacaktı, ya da Rum-eli’ye geçecekti. Osmanlı için üçüncü bir seçenek yoktu.
Ya geriye dönecek Türk Beylikleri ile mücadeleye başlayacaktı, ya da Anadolu Beyliğini birliğini sağlamak ve büyük bir beylik haline gelecekti. O dönem Osmanlı şayet Anadolu’ya geri dönmüş olsalardı ufak bir beylik olarak tarihte yerini alacaktı. Amma geri dönmeyi hiç düşünmediler onlar Yesevi yolu ve nizami âlem ülküsünü yani Ertuğrul Gazi’nin yolunu devam ettirdiler.
2- Rum-eli topraklarına Balkanlar’a geçişi ile buraları TÜRK-ELİ yaptılar;
Osmanlı, Anadolu topraklarına neden gelmiş ise Ertuğrul Gazi buralara niçin geldiyse Rum-eli topraklarına da onun için geçmişlerdir, bu toprakları TÜRK-ELİ yapmak için. Osmanlı için daha iyi bir seçenek yoktu. Şayet Anadolu’ya dönme kararı almış olsalardı kesinlikle İmparatorluk olamayacaklardı bunu çok iyi idrak etmeliyiz. Bunun için gençlerimize Balkan yarımadasının özellikle Bulgaristan’ın ne kadar önemli olduğunu tüm gençlerimize çok iyi anlatmamız gerekir. Bulgaristan topraklarını kaybettiğimizde Osmanlı da çöktü.
Bunu tüm dünyaya da anlatabilmeliyiz, filmlerle özellikle çizgi filmler çok etkili olur.
Osman oğullarından Sultan Orhan’ın oğlu Süleyman Paşa yanındakilerle birlikte Rum-eli topraklarını kendi topraklarına katma kararı alırlar. Önceden gidip keşfederler, stratejilerini yaparlar ve fetih için karar alırlar.
Bu karar Osmanlı’ya yeni bir çağ açar. İmparatorluk yolu buradan başlar.
Bu fetih kararlarına stratejik destek ve yol gösterici olarak fütuhat öncesi fethedilecek topraklarda yaşayan birkaç kişi ile görüşerek yanlarına destekleyici güç yol gösterici kılavuz ve dost olarak kendilerine katılırlar.
Süleyman Paşa harp ayanı ile birlikte sefer için karşı kıyıda bulunan Çimbi’ye geçmek amacı ile iki adet taşıyıcı büyük sal yaptırdı. Günün şartlarında iyi bir savaş dehası olduğunu gösterdi. Söz konusu sallar ile birlikte ordusunun önemli yiğitleri ve bölgesinde hatırlı beyleri ve gönül adamları bulunuyorlardı. Bunların içerisinde Süleyman Paşa’nın yanında gaza arkadaşları kadim dostları Karahasanoğlu, Balabancık, Aksungur, Ece Bey, Gazi Fazıl, Evronos Bey ve benzeri çok sayıda zamanın kahramanları vardı. O gece Çimbi’ye ulaşabilmek için kendilerine ilahi bir gücün de yardımcı olduğu bilinmektedir. Şöyle ki, Gökte ay dedenin dolunay olarak – kendilerine adeta bir güneş gibi ışık saçarak yol göstermesiyle Çimbi kalesine ulaşırlar.
Devamı “Denizleri aşan Süleyman Paşa ve kahraman gaziler kadim bayrağı Çimbi Kalesine dikti”… RUM-ELİ’yi – TÜRK-ELİ haline getirdi.

Tarih: 21 Kasım 2022 Pazartesi    Hit: 1390
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol