05 Ağustos 2021 Perşembe   

KATARAKT

 KATARAKT
 

* Katarakt, insan gözündeki doğal lensin şeffaflığını kaybetmesi ile ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. En sık Yaşa Bağlı Katarakt görülür. Konjenital (anne rahminde) katarakt, ya da travmaya bağlı katarakt daha nadir rastlanan katarakt tipleri arasındadır. 

YAŞA BAĞLI KATARAKT
Yaşa bağlı katarakt, genellikle 60 yaşından sonra insan gözündeki doğal lensin şeffaflığını kaybetmesi ve giderek artan kalınlaşması sonucu meydana gelir. Kataraktlı gözde görme tedrici olarak azalır. Katarakt dünya’da tedavi edilebilen körlüğün en sık nedenidir. 
Katarakt, en sık görme kaybı ile ortaya çıkar. Bunun yanında, parıldamalar ve geceleri araba farlarından rahatsız olma, kontrast duyarlılık kaybı, miyopide artış, tek gözle çift görme kataraktın diğer bulgularıdır.
Katarakt teşhisi, tam bir göz muayenesi ile konulur. Damla ile göz bebeği büyütülerek hem katarakt yoğunluğu tespit edilir, hem de retina muayenesi yapılır.
Kataraktın tedavisi cerrahidir. Fakoemülsifikasyon, kliniğimizde uygulanan modern katarakt cerrahisi yöntemidir. Fakoemülsifikasyonda, lensin içinde bulunduğu kapsül kesesi ön taraftan açılarak ultrason ile çalışan bir iğne yardımıyla kataraktöz lens, küçük parçalara ayrılarak emilmekte ve gözün dışına alınmaktadır. Yerine, Göz İçi Lens (GİL) implantı yerleştirilmektedir. Bu teknikte iyileşme hızlı olmakta, hasta günlük hayatına kısa sürede dönebilmektedir. Bu yöntem, genellikle damla anestezisi ile uygulanmaktadır. Hastalar yaklaşık 15-45 dakika süren operasyondan 1- 2 saat sonra taburcu edilmektedir.  Göz cerrahiden sonraki gece kapalı kalır. Cerrahiden sonra yaklaşık 3-4 hafta süreyle gözün hızla iyileşmesi ve enfeksiyondan korunması için göz damlaları kullanmak gerekir.
Katarakt cerrahisinde implante edilen GİL tek odaklı (monofokal) ya da üç odaklı (trifokal) olarak tercih edilebilir. Tek odaklı GİL ile uzak mesafe iyi görülürken yakın görme için yakın gözlüğü gerekir. Üç odaklı GİL ile hem yakın mesafe (33-40 cm), hem ara mesafe (65-100 cm), hem de uzak mesafede (6 metre ve ötesi) gözlüksüz net görüş mümkün olabilmektedir. Üç odaklı GİL, uygun gözlerde yüksek hasta memnuniyet sağlayabilen bir GİL türüdür. Bir diğer GİL türü olan torik GİL ile hastalarda cerrahi öncesinde var olan astigmatizm düzeltilebilmektedir. Torik GİL, tek odaklı (monofokal torik GİL) yada üç odaklı (trifokal torik GİL) olarak tercih edilebilmektedir. Böylelikle, katarakt cerrahisi ile hastalar hem görme kaybından, hem de gözlüklerinden kurtulabilmektedir.Op. Dr. Erol İslam
Baypark Hospital
Göz Hastalıkları Uzmanı

 

 

Tarih: 13 Nisan 2021 Salı    Hit: 5243

Fotoğraflar
  • #
  • #
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol