19 Ocak 2022 Çarşamba   

Ceyda BAĞCI / Uzm. Psikolog / Psikoloji Durağı

MERAK EDEN ÇOCUKLAR

 

ÇOCUKLAR doğdukları andan itibaren meraklıdır. Merak eden çocuklar aslında öğrenmeye istekli olduklarını gösterirler. Çevresiyle aşırı ilgili ve meraklı bir çocuğun yeni girdiği bir mekanda bir keşif turu yaptırılabilir, yeni gördüğü nesneler tanıtılabilir ve gerektiğinde incelenilebilir. Bu çocuğun merakını giderirken, yeni bir bilgi edinmesine ve sizin ilginizi çekmek adına ısrarcı yaklaşımından uzaklaşmasına neden olabilir. Çocuğun çevresinde öğrendiği kavramlar, nesne ve durumları hayatında aktif olarak kullanmasına olanak vererek, sadece öğrenme aşamasında değil bilgilerini hayata geçirme ve eylemleştirme aşamasında da onlara fırsat tanımak gerekir. Merak edip sorgulayan çocuklar ileri ki yıllarda öğrenmeye istekli kişiler haline gelirler. Pek çok araştırma merak ve öğrenme arasında yakın ilişki sonuçları bulmuştur. Öğrenmenin temelinde de ‘merak’ var. Aile içinde olduğu gibi okulda da çocukların merak duyguları doğru yönlendirilmelidir.
Öğretmen keşif gerektiren sorular sorarak, araştırma ve deneyler yaptırarak çocuklarda merak duygusunu canlı tutabilir. Bir öğretmen merak duygusu uyandırabilirse ve çocuğu keşfetme sürecine sokabilirse, o çocuğu her şeye ilgi duyar hale getirebilir. Böylece de sürekli bir iç motivasyon sağlayabilir. Çocuk merak ettiği şeyleri öğrendikçe gelişir. Geliştikçe ilgisi daha da artar. Yani merak öğrenmeyi, öğrenme ilgiyi, ilgi de daha çok merakı getirir.
Çocuğunuzun sorduğu sorular hayatı, çevreyi ve var olan düzeni anlamak ve anlamlandırmak içindir. Bu nedenle sorular cevaplanırken sakin olunmalı, ani tepkilerden uzak durmalı ve yargılamamalıyız. Aileler bazen çocuklarının çok konuştuğundan,çok soru sorduğundan şikayet edebiliyorlar, aslında bu durum gelişimsel açıdan olumlu bir tablodur. “Çok konuşuyor” diyerek aslında çocuğa “niye konuşuyorsun” demiş oluyoruz. Çocukken şikayet edilen bu durum ergenlik dönemine gelince “Bu çocuk bizimle hiç konuşmuyor, hiç birşey anlatmıyor” durumuna dönüşüyor. Çocukların soruları zaman zaman aileleri zorlasa da onların sorgulayan bir birey olmaları için oldukça önemlidir. Çocuklar merak ettikleri alanla ilgili bilgileri daha kolay öğrenirler.
Çocuğunuzun bireysel özellikleri farklı olsa da çocuğunuz çevreyi merak eder ve sorduğu soruların bir şekilde cevabını almak ister. Çocuğunuzun yalın ve doğru bilgiyi alması için ebeveynin vereceği cevaplar çok önemlidir. Bu nedenle çocuğunuza verdiğiniz tepkiler, kullandığınız dil, farkında olmadan değer yargı ve korkularımızdan çocuğumuzun etkilenmemesi için olaylar karşısında verdiğimiz tepkiler oldukça önemlidir. Özetlersek; çocukların sordukları sorular hem onları hemde bizleri geliştirmektedir.

Tarih: 11 Kasım 2021 Perşembe    Hit: 999




Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol