30 Ocak 2023 Pazartesi   

Fatih ŞENGÜLER / Mali Müşavir / Mali Analiz

KYK ÖDEMELERİNDE ÖĞRENCİLERE MÜJDE

 

Sevgili öğrencilerimize bu müjde Meclisin ilk torba yasası çalısmasıyla 9 Kasım 2022’de 7420 sayılı yasa ile geldi.
Öncelikle sevgili öğrenciler borcunuz faizsiz bir şekilde aldığınız miktar kadar olacak.
Mezun olduktan iki sene sonra ödemeye başlayacaksınız.
Eğer çalışmadığınızi belirtirseniz SGK kayıtlarıyla, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
Askerlik sürecindeyse askerlik süreci sonuna kadar ertelenecektir.
Süresinde ödenmeyen taksitlere vadesinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı hesaplanır. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları 6183 Sayılı Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde son taksitin vade tarihi esas alınır. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılır.
Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde doksan ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tespit edilenlerin kalan borçları terkin edilir.”
İlgili kanunun ilgi çeken özet maddeleri ise şöyledir;
7420 sayılı yasa ile, personellerinize Haziran/ 2023 tarihine kadar aylık 1.000 TL elektrik, dogalgaz ve ısınma bedelini SGK ve Gelir Vergisi ödemeden bordrolarına ilave edebilirsiniz.
Çek, senet veya banka borçlarını 1.7.2023 tarihine kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların sicil affi bu maddede. Kara listeden çıkmak için acele edin...
KISA... KISA... KISA...
İsyerleri için Kasım  ayı kira artış oranı % 65,26 olarak açıklanmıştır. Temmuz/2023 yılına kadar da konut kira artış oranı % 25 olarak belirlenmiştir.
Pandemide sokağa çıkma yasağına uymayanlar için uygulanan idari para cezaları affedildi.
Ama ödeme yaptıysanız maalesef iade edilmeyecektir.
***
16-30 Kasım 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16-30 Kasım 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Kasım 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Kasım 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

Tarih: 21 Kasım 2022 Pazartesi    Hit: 931
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol