08 Ekim 2022 Cumartesi   

Av. Ali Kahraman / Avukat / Hukukçu Gözüyle /

KARMA SAVAŞ TEORİSİNE KARŞI KARMA BARIŞ TEORİSİ

 

Savaş her 5 yılda bir ülke halklarının ve dünyanın siyasi gündemini, ekonomisini ve coğrafyasını değiştiren, sonunda da ölüm ve büyük yıkımlara yol açan bir kavram olarak hayatımızı işgal etmektedir.
Ulus devletlerin oluşumundan Soğuk Savaş sonuna kadar geçen dönemde konvansiyonel savaşlar esas savaş biçimi olarak karşımıza çıkmışken, Soğuk Savaş sonrası dönemde iki kutuplu yapının ortadan kalkmasıyla savaş nitelikleri önemli bir değişim göstermiştir. Bu dönemde birleşik savaş, dördüncü nesil savaş, vekâlet savaşları ya da düşük yoğunluklu çatışma gibi kavramlar yeni dönem çatışma ve savaşları nitelendirmek için kullanılan kavramlar ve oluşturulan teorilerin başında gelmektedir.
“Karma Savaş” kavramını ilk defa “klasik harp ile özel harp faaliyetlerinin kesişimi” olarak tanımlayan Robert G. Walker kullanmıştır. Walker, karma savaşın hem özel harp hem de konvansiyonel harp özellikleri taşıdığını ve her iki alandaki operatif ve taktik seviyedeki faaliyetlerin birbiri ile ilişkisi açısından çok büyük bir esneklik gerektirdiğini ifade etmiştir.
İsrail silahlı kuvvetleri ile Hizbullah güçleri arasında yaşanan 2006 Lübnan savaşı birçok kesim tarafından karma savaşa örnek bir mücadele olarak gösterilmektedir. Hizbullah’ın İsrail’e karşı düşük ve yüksek yoğunluklu olarak yaptığı mücadelenin karma savaşa iyi bir örnek teşkil ettiğini görmekteyiz. Dolayısı ile 2006 Lübnan savaşı modern karma savaşın en belirgin örneği olduğunun altını çizmemiz lazım. Nitekim bu savaş İsrail silahlı kuvvetlerinin yapısında ve stratejilerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.
Rusya’nın Ukrayna’daki askeri faaliyetlerini ve özellikle de Kırım'ın işgal ve ilhak sürecini Karma Savaş olarak adlandıran NATO, 4-5 Eylül 2014 tarihinde toplanan Galler Zirvesinde karma savaşı “çok farklı şekillerde açık ve örtülü askeri, paramiliter ve sivil tedbirlerin etkili ve entegre edilmiş bir şekilde uygulanmış hali” olarak nitelendirirken, NATO, Karma Savaşı ittifakın karşı karşıya kaldığı en önemli tehditlerden birisi olarak nitelendirmiş, 1-2 Aralık 2015 tarihinde “Karma Savaşla Mücadele Stratejisi” belgesini onaylayarak karma savaşı yeni bir savaş türü olarak kabul eden ve resmi olarak onaylayan uluslararası örgütlerin başında gelmiştir.
AB ise resmi dokümanlarında Karma Savaşı “bir devletin başka bir devlete ya da devlet olmayan aktöre karşı silahlı kuvvetlerini ekonomik, politik ya da diplomatik gibi farklı askeri olmayan yöntemlerle birlikte kullanılması” olarak ifade etmiş ve  AB Aralık 2016’da onaylanan Avrupa Savunma Eylem Planında karma tehdit ile mücadeleye yönelik yeteneklerin artırılmasına yönelik yol haritasını kabul etmiştir.
Bütün ülkeler ortaya çıkan bu Karma Savaş ile ilgili stratejiler geliştirirken, Türkiye son 10 yıldır ortaya çıkan çatışmalar ile ilgili Karma Barış diye niteleyebileceğimiz yeni bir teori ile ortaya koymuştur.
Bu teorinin niteliği ve önemi özellikle en son yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkmıştır.
Karma Barış teorisinin en önemli tarafı, devlet olarak bir çıkar ilişkisine dayanmaması, aidiyet bağı ile hareket edilmemesi ve savaşan devletlere her yönden eşit davranılmasıdır. Türkiye devletinin geliştirdiği bu strateji sayesinde savaşan ülkelerin barışa yönelik görüşmeler yapabilmesi ve akan kanın durdurulması umudu korunmuş ve savaşın en büyük yıkımı olan ekonomik problemlerin ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır.
Rusya ile Ukrayna heyetleri Türkiye’nin bu teorisi gereği ortaya koyduğu siyasi irade sonucunda barış görüşmelerini yapar hale gelmiş ve dünyayı çok büyük oranda etkileyecek olan gıda sıkıntısını giderecek şekilde bir Tahıl Koridoru açılmasının önü açılmıştır.
Ülkemizin geliştirmiş olduğu ve ilk kez bu köşede dillendirdiğimiz Karma Barışın savaş sonucu büyük yıkımlar yaşayan insanlığa bir umut olarak varlığını sürdürmesini ve bunun gerçekleşmesi adına büyük Türkiye idealine sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Tarih: 11 Ağustos 2022 Perşembe    Hit: 1014
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol