14 Aralık 2019 Cumartesi   

Av. Melis SEVİNÇOĞLU / Avukat / Hukukçu Gözüyle /

İŞ KANUNU’NDA İŞE İADE

 

İŞE iade davaları; geçerli olmadığına karar verilen bir feshin, belli sonuçlarla ortadan kaldırılması veya kaldırılmasa bile çalışanın ya tekrar işe dönmesini sağlayan ya da işe dönmese dahi bazı ücret ve tazminatlara hak kazandıran bir dava türüdür. 
İş Kanunu’nun 20. maddesinde; “iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığın iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabileceği” düzenlenmiştir.
İşe iade kurumuna başvurabilmek için işçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olmalı, işçi bu iş yerinde en az 6 ay çalışıyor olmalı, işçiyle işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi olmalı ve geçerli bir fesih nedeni olmamalıdır.
Kanunda yapılan değişiklik ile eskisinden farklı olarak 1 ay içerisinde doğrudan dava açmak yerine, arabulucuya başvurulacak arabuluculuk görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması halinde arabulucu tarafından düzenlenen son tutanağın düzenlenme tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava açılabilecek olup kanundaki bu süreler hak düşürücü süredir. 
İşe iade için arabulucuya başvurma süresi ile ilgili olarak uygulamada en sık rastlanan sorunların başında fesih bildiriminin tespiti ve fesih bildiriminin tespiti ile bağlı olmak üzere süresi içerisinde başvuru yapılıp yapılmadığının tespiti konusu gelmektedir.
İşe iade prosedürüne başvuru süresi, fesih bildiriminin işçiye tebliği ile başlamaktaysa da işçinin fesih bildirimini tebliğ almaktan imtina ettiği durumlarda bu hususun tutanak altına alındığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilmektedir.
İş sözleşmesi feshedilen işçinin fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle arabuluculuğa başvurusunda; feshin geçersizliğine karar verilerek işe iadesini, işe iade edilmemesi halinde iade edilmediği süre için dört aydan sekiz aya kadar ücreti tutarında tazminat (işe başlatmama tazminatı) ve boşta geçen süreye ait ücret taleplerinde bulunabilir. Arabuluculuk görüşmelerinde işçiyle işverenin anlaşması halinde herhangi bir hukuki ihtilaf kalmayacaktır. 
Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma olmaması halinde ise yukarıda belirtildiği gibi son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde işçi, işe iade davası açmak zorundadır.
İşçinin iş mahkemesinde açtığı dava sonucunda mahkeme; işverence geçerli bir neden gösterilmediği ya da gösterilen nedenin geçerli olmadığı sonucuna vardığında, feshin geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verir. Mahkeme bu kararında işçinin işe başlatılmadığı takdirde işçiye ödenecek tazminat miktarını da belirler. Burada mahkemenin iki olasılığa göre karar verdiği görülmekte olup zira, hükmedilen tazminat miktarı ancak işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecektir.
İşverenin işçiyi işe başlatma yükümlülüğünün doğması için öncelikli olarak mahkemenin bu kararının kesinleşmesinin tebliğinden itibaren on gün içinde işçinin işverene işe başlamak üzere başvurması gerekmektedir. İşçi işe başlamak için başvuru yaparsa, işveren bir ay içerisinde işçiyi işe başlatmak zorundadır. Eğer işe başlatmazsa, mahkeme kararıyla belirlenen tazminat miktarını ödemek zorunda kalacaktır. Bu miktar en az 4 ay, en fazla 8 aylık ücret tutarıdır.
İşe başlatılmış olsun ya da başlatılmamış olsun işçi, çalışmadığı dönem için en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarına da kavuşur. Yani işveren, işçiyi çalıştırmadığı dönem için işçiye en fazla dört aylık alacaklarını ödemek zorunda kalacaktır.

Tarih: 18 Temmuz 2019 Perşembe    Hit: 865
Henüz yourm yapılmadı, ilk yorum yapan sen ol